VLAGGENDANS

Laat ons juichen om Uw overwinning, het vaandel (of: banier) heffen, in de naam van onze God. (Psalm 20:5a)


Banieren en vlaggen hebben zelf geen geestelijke kracht. Zij zijn slechts levensloze materialen, zonder kracht in zichzelf. De geestelijke betekenis ontstaat pas als de banieren en vlaggen worden gebruikt in een plaats en houding van aanbidding. Vlaggen zijn aanbiddingstools, net als een instrument of profetische kunst. Wanneer wij vlaggen gebruiken in een gezamenlijke aanbiddingssetting, moet het ons doel zijn om anderen de aanwezigheid van God te laten ervaren.