Dansen gaat niet over de danser, maar over Hem die ons geschapen heeft om te dansen!

Onze God is de Schepper van hemel en aarde, zon, maan en sterren. Hij is ook de Schepper van ritme, muziek, dans en expressie. Hij is een kleurrijke en creatieve God. In de Bijbel vinden we veel geschriften over dansen voor God en dansen met vlaggen en tamboerijn. Een mooie tekst die ik graag citereer is Exodus 15:20 waar staat: "Toen nam Mirjam, de profetes, de zuster van Aaron, de tamboerijn in haar hand en alle vrouwen volgden haar met tamboerijnen en koor dansen".


God wil dans en kleur terugbrengen in de kerken. Voor velen in de kerk maar ook daarbuiten is dansen voor God en dansen met vlaggen en kleurgebruik in de kerk iets vreemds. Ze weten niet wat de ware betekenis is.


Daarom heeft de Heer mij het verlangen gegeven om Dance4Him niet alleen op te richten om Hem groot te maken met dans, maar ook om het evangelie van Jezus te verkondigen door middel van dans en creatieve expressie en om Gods volk daarin te onderwijzen:

- hoe God te aanbidden door middel van dans en vlaggen
- het ontdekken van de talenten die God ons geeft en hoe God deze talenten wil gebruiken in Zijn Koninkrijk 
- het gebruik van kleur in de kerk maar ook daarbuiten.


Psalm 149:3 zegt: "Laat hen dansen en Zijn naam loven, zing voor Hem bij de lier en de tamboerijn".


God zelf wil dat wij Hem aanbidden met ons lichaam, ziel en geest. Hij is het waardig dat we Hem in Geest en in waarheid aanbidden. En Hij wil dat we de talenten ontdekken en gebruiken die Hij ons geeft voor de heerlijkheid en eer van Zijn naam en dat we Gods liefde aan anderen laten zien door middel van dans en vlaggen.