Mijn toewijding aan God, dat is wat ik aan de mensen wil laten zien. Met dans Zijn grootheid doorgeven en mensen positief opbouwen. Ik dans niet voor mezelf, maar voor Hem die mij geschapen heeft. Wat een voorrecht is het om de talenten die ik van Hem heb ontvangen te gebruiken in de heerlijkheid van Zijn naam.


De liederen waarop ik dans zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. Ik laat het grotendeels aan de Heilige Geest over om mij de bewegingen te geven en afhankelijk te maken van Hem. Mijn doel is om Gods liefde aan jou over te brengen door middel van dans en creatieve expressie, om Zijn Koninkrijk op te bouwen en Zijn liefde aan de wereld te tonen. De dansvoorstelling is voor jou een deur naar Gods Koninkrijk waar je Gods aanwezigheid kunt ervaren.


Het is mijn verlangen dat Zijn Heilige Geest jou door de dans raakt, herstelt, geneest en versterkt.


Ik vraag voor een dansoptreden een vrije gift en een kilometervergoeding van €0,19 per km.